VIATGES INTERNACIONALS I VACUNACIONS

“¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio” (A. Einstein)

Segons la Organització Mundial de Turisme (OMT), els primers mesos de 2011 els viatges internacionals van créixer gairebé un 5% arreu del món, amb excepció d’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica. Amèrica del Sud i Àsia Meridional van encapçalar el creixement (ambdues amb un +15%), seguides de l’Àfrica Subsahariana (+13%) i l’Europa Central i de l’Est (+12%). Imagen1Tot i així, segons paraules de Carmen Amela, directora general de Salut Pública i Sanitat exterior al 2010 s’estima que el 80% dels espanyols no es vacuna quan es desplaça a zones de risc, especialment a destinacions tropicals o subtropicals. Es a dir, haurien d’haver estat informats i tractats en vacunes (a més de quimioprofilaxis de la malària i consells de salut) per poder adoptar mesures preventives abans, durant i desprès de realitzar viatges a països on les condicions higienico-sanitàries poden ser inaccessibles i deficients. També hi ha alguns estudis realitzats a Europa que indiquen que una bona proporció de viatgers, entorn d’un 30-40%, no sol•liciten consell sanitari abans del viatge en un centre especialitzat.

La vacunació en qualsevol àmbit de treball és l’estratègia de prevenció primària més efectiva i amb millor relació cost-benefici que podem utilitzar en salut pública. A més, també és una mesura de prevenció secundària dirigida a la població de risc per evitar complicacions. El seu impacte a la salut de les poblacions va produir entre d’altres, una eradicació de la verola o la disminució de la incidència d’algunes malalties immunoprevenibles com el tètanus la pòliomelitis, aconseguint i mantenint cobertures vacunals elevades.

En el cas dels viatges internacionals les vacunes són utilitzades entre d’altres mesures de prevenció sanitària per evitar malalties que prevalen en altres països, on les seves infraestructures sanitàries i els seus recursos econòmics, materials i humans en salut poden ser més precaris.

Dins del món dels viatgers, s’han de tenir en compte tres grups de mesures preventives: la primera fa referència a estils de vida o pautes de conducta (higiene de l’aigua i els aliments, mosquits, sexualitat,…), la segona és la potencial necessitat de profilaxi del paludisme o malària i la tercera són les vacunacions a recomanar.

La recomanació o no de vacunar-se abans d’un viatge s’ha de realitzar de forma individualitzada i personalitzada a cada viatger internacional valorant i avaluant les seves necessitats en aspectes com el país de destinació, la durada, tipus i motiu del viatge,el tipus d’allotjament, la relació amb la població autòctona, la edat, el gènere, el seu estat general de salut i antecedents patològics, les al•lèrgies, les immunitzacions anteriorment rebudes i acreditades,… . De fet, encara que el risc en un viatge sigui baix, la seguretat i eficàcia que caracteritzen a les vacunes actuals afavoreix que es recomani la vacunació com una mesura de prevenció fonamental.

La demanda telefònica o per internet respecte d’una visita al Centre de Vacunacions Internacionals per part de viatgers de turisme, visites familiars i treball, constitueixen moltes vegades una excel•lent oportunitat per realitzar no només les immunitzacions directament relacionades amb el viatge en qüestió, sinó també unes altres, que amb independència del viatge, no haurien estat administrades per diferents motius com el Tètanus-diftèria (Td) o la Triple Vírica (xarampió-rubèola-parotiditis).
Una altra important proporció de viatgers acudeix als Centres de Vacunacions Internacionals amb poc temps d’antelació per poder aconseguir una immunització correcta de diverses vacunes recomanades i/o obligatòries que necessitin d’acord al seu itinerari. És aconsellable passar per un centre especialitzat en un termini no inferior a un mes per aconseguir una correcta immunització i per evitar possibles incompatibilitats amb un altre tipus de mesures preventives com podria ser la quimioprofilaxis antipalúdica.

Els professionals de la salut en viatges internacionals, al igual que en l’Atenció Primària i l’Atenció Hospitalària, també contribueixen en la implementació i aplicació dels programes de vacunacions, ja siguin sistemàtiques i/o internacionals, coordinant la formació en vacunes dels professionals implicats i comentant les novetats respecte dels calendaris vacunals, elaborant protocols de vacunació internacionals, essent un punt de referència d’assessorament de vacunes en viatges internacionals, gestionar comandes, stock i cadena del fred de les vacunes, actualitzar els sistemes de registre informatitzat, identificar grups de viatgers d’alt risc (immigrants i pacients crònics) per actualitzar vacunes,…

Un altre punt necessari en l’actuació dels professionals sanitaris en Viatges internacionals és l’educació sanitària de la població diana envers les vacunes.

Com deia David Salisbury, director del programa d’Immunitzacions del Departament de Salut del Regne Unit i col•laborador de la OMS:

“Si se teme a la enfermedad pero no a las vacunas, el argumento provacunación está claro. Si no se teme ni a una ni a otra, la vacuna se puede recibir por inercia. Pero cuando no se teme a la enfermedad pero sí a las vacunas, se rechazará la inmunización”.

L’acceptació de la vacunació per part de la població viatgera, donar a conèixer de forma objectiva els beneficis, efectes secundaris i falses contraindicacions de la vacunació, els riscos de la malaltia per no vacunar-se, desfer la desinformació i els falsos mites, no generar desconfiança o pèrdua de credibilitat davant els tòpics populars que sobrepassen la realitat científica formen part de diverses eines de treball multidisciplinari i coordinat per aconseguir que la societat es vacuni amb autonomia, llibertat i responsabilitat (individual i col•lectiva).

Tot i així no ens hem d’oblidar d’informar i difondre rigorosament les vacunes des del coneixement científic amb les agències de viatges on a més de tramitar les gestions administratives relacionades amb els viatges contractats, haurien d’aconsellar als viatgers de la conveniència de contactar amb els Centres de Vacunacions Internacionals per rebre assessorament especialitzat sobre vacunació i consells sanitaris. El mateix succeeix amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió), xarxes socials i altres àmbits.

Anuncios
Esta entrada fue publicada en NOTÍCIES-CAT y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.