Investigació

Des del PROSICS creiem que la investigació és un pilar fonamental per a proporcionar la millor assistència als nostres pacients i per contribuir en la lluita contra les malalties desateses i associades amb la pobresa.

Chagas

IMG_7449-3La malaltia de Chagas és una malaltia causada pel T. cruzi que afecta a més de 10 milions de persones, i entre 10.000-15.000 persones moren annualment a causa de l’afectació cardíaca que produeix la malaltia. La malaltia és endèmica d’Amèrica Llatina . No obstant això, a causa del flux migratori de la última dècada, la malaltia ha traspassat les seves fronteres naturals. Espanya constitueix el país europeu amb major nombre de casos diagnosticats.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ SOBRE MALALTIA DE CHAGAS

               • Nous tractaments per a la Malaltia de Chagas
               • Biomarcadors per al diagnòstic i evolució de la malaltia de Chagas
               • Desenvolupament de noves proves diagnòstiques

Tuberculosi

La tuberculosi és una malaltia causada pel M. tuberculosis. És la segona causa de mort per un agent infecciós a nivell mundial, després del VIH. Annualment més de 8 milions de persones emmalalteixen de tuberculosi i 1,4 milions moren per aquesta causa.

Els progressos que s’han realitzat en els últims anys en el control, diagnòstic i tractament de la tuberculosi s’han traduït en millores en la supervivència i qualitat de vida dels pacients. Com a contrapartida, altres factors com l’epidèmia de la infecció pel VIH i l’augment de les resistències als fàrmacs antituberculosos condicionen avui dia un panorama ombrívol en la lluita enfront de la tuberculosi especialment en els països amb menys recursos econòmics i amb una infraestructura sanitària menys desenvolupada.

Aquest nou escenari, fa indispensable un increment dels esforços i recursos dedicats a la investigació en aquesta malaltia.

 

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ SOBRE TUBERCULOSI

              • Noves tècniques diagnòstiques en el i control de la tuberculosi
              • Nous tractament enfront la malaltia

Leishmania

La leishmaniosi és una malaltia infecciosa parasitària transmesa pel flebotom. L’àrea de la Mediterrània, i per tant Espanya, és una zona endèmica per aquesta malaltia.
Coincidint amb l’aparició de nous estats de immunosupressió ( malalties oncohematològiques, infecció per VIH, trasplantaments), aquesta malaltia parasitària ha experimentat un augment en la seva incidència en els últims anys.

Els esquemes terapèutics actuals disten de ser òptims tant per les seves taxes de curació, com pel seu elevat cost i vies d’administració.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ SOBRE LEISHMANIA

               • Nous tractaments per a la Leishmaniosi
               • Desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques

Helmints

Els helmints són responsables d’una disminució important de la qualitat de vida dels habitants de països de baixa renda. L’eradicació de moltes d’aquestes malalties és possible, però per a això cal millorar les tècniques diagnòstiques, tractaments i mesures de control comunitari.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ SOBRE HELMINTS

                • Desenvolupament de noves tècniques diagnòstiques
                • Nous esquemes terapèutics

Arbovirus

Arbovirus és l’acrònim de l’anglés arthropod-borne viruses, i que fa referència a tots aquells virus transmesos per la picadura d’artròpods. El ventall de malalties englobades en aquesta família és ampli amb un espectre clínic variat. Si bé aquestes malalties son pròpies de països tropicals, la introducció de vectors al nostre país, els viatges internacionals i el canvi climàtic poden ser condicionants per a l’aparició de casos autòctons a les nostres latituts.

LÍNIES D’INVESTIGACIÓ SOBRE ARBOVIROSIS

                • Vigilància epidemiològica
                • Proves diagnòstiques
Anuncios