Salut Pública / Salut Comunitària

foto equip

L’equip de la secció Salut Pública / Salut Comunitària (SSPiC) va néixer a la Unitat de Salut Internacional Drassanes-Vall d’Hebron l’any 1994. Des de llavors ha treballat per aconseguir una atenció sanitària equitativa, integral  i sostenible per el abordatge de les necessitats de salut tan a nivell de la persona, la família com la comunitat.

Des de la perspectiva de la promoció de la salut comunitària, SSPiC impulsa processos participatius i d’apoderament de les persones en l’elaboració de les polítiques de salut internacional  i  immigració, contribuint així a la reducció de les desigualtats en salut en entorns vulnerables.

La dimensió humana i professional ha estat i és l’eix vertebrador del nostre equip interdisciplinari, construït al llarg d’aquests anys per diferents professionals, entre ells metges, infermers, agents comunitaris de la salut, administratius, antropòlegs, psicòlegs, psiquiatres …

Actualment l’equip està treballant procés de  sinergia  i aliança  entre diferents sectors: salut pública, atenció primària,  hospitalària, especialitzada  i entitats de la societat civil.

Objectius:
Millorar l’accessibilitat, en totes les seves dimensions, de les persones als serveis de salut.
Reforçar les accions comunitàries que faciliten la participació de les persones, les famílies i les comunitats en la cura de la salut i en la utilització i la gestió dels serveis sanitaris públics.
Potenciar la capacitat de les persones i grups per a l’abordatge dels seus problemes, demandes i necessitats.
Fomentar les iniciatives de promoció de la salut comunitària que des de les institucions i les organitzacions de la comunitat es duen a terme per aconseguir l’equilibri biològic, psicològic i social de les persones i la seva comunitat.

SSPiC enmarca el seu model de  treball en tres àrees on es treballa l’equitat de forma transversal :

 1. Suport a l’activitat assistencial: Suport assistencial en patologia tropical
 2. Intervenció comunitària: Projectes d’intervenció comunitària i de recerca: immigració i salut, d’àmbit internacional
 3. Formació, docència i recerca:
  . Creació de materials educatius i d’intervenció 
  . Capacitació de nous professionals: salut comunitària i formació d’agents comunitaris de salut
  . publicacions científiques

Intervenció Comunitària:

Programa diVIHerxualitat: Promou la prevenció del VIH entre les comunitats de persones nouvingudes en situació de vulnerabilitat, i facilita l’accessibilitat al sistema de salut a través de tallers d’informació, educació i comunicació. Les mesures que es duen a terme són la realització de tallers, actes d’informació per als diferents col·lectius, i formació d’agents de salut que serveixin de pont entre els professionals sanitaris i el col·lectiu d’immigrants.

Per a més informació: Projecte Diverxual

Tuberculosi:
Sensibilitzar la població immigrant de la importància del control i la prevenció de la tuberculosi.

Malaltia de Chagas

 • Programa Pacient Expert Catalunya en malaltia de Chagas: Promou la participació en tallers grupals de pacients amb malaltia de Chagas per compartir experiències, trobar suports, i augmentar el coneixement dels pacients sobre la malaltia.
 • BeatChagas: L’objectiu de la iniciativa mundial “BeatChagas” (Guanya al silenci, guanya a la por, guanya a la malaltia de Chagas) és sensibilitzar les persones, institucions diverses i governs sobre la complexitat de la problemàtica del Chagas. Per aconseguir-ho, aquesta iniciativa mostra i discuteix, mitjançant una varietat d’estratègies i eines, diferents aspectes del Chagas, centrant-se en les persones afectades.

Per a més informació: Iniciativa Mundial BeatChagas

Altres

 • Projecte KILT: Projecte Europeu per a formació d’agents socials i agents de salut. El projecte KILT va ser establert per fer front als desafiaments que enfronten els professionals de la salut i d’assistència social pel que fa a proporcionar un servei eficaç i culturalment competent a tots els seus pacients i usuaris dels serveis.
  Per a més informació: Projecte KILT
 • Projecte ” Formar per Actuar “: Promou el compromís actiu de les dones en risc d’exclusió social per desenvolupar activitats de prevenció i promoció de la salut , especialment en relació amb el VIH i les malalties de transmissió sexual.
 • Projecte VFR: promou l’assessorament sanitari previ al viatge dels VFR ( visiting friends and Relatives ) i les persones que participen en viatges de peregrinació a la Meca i Medina.
 • Espai d’Art Wonee: difon les expressions artístiques relacionades amb la medicina tropical i els viatges migratoris.
Anuncios