XARXES

Les xarxes són estructures transversals de recerca integrades per centres d’àmbit nacional o internacional.

Les xarxes optimitzen la utilització de recursos, i faciliten la realització d’ambiciosos projectes d’investigació, alhora que afavoreixen l’intercanvi d’idees i l’avanç del coneixement científic.

REDIVI

redivi Xarxa Cooperativa per a l’Estudi de les Infeccions Importades per Viatgers i Immigrants.
http://redivi.es/

RICET

ricetXarxa d’Investigació Cooperativa en Malalties Tropicals.
http://www.ricet.es/es/

TropNet

tropnetEuropean Network for tropical medicine and travel health.
http://www.tropnet.net/

Anuncios